Prístup k informáciám na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Na základe zákona č. 211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (zákon o slobode informácií) v platnom znení má každý právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.

Obchodná akadémia Trenčín v súlade s citovaným zákonom poskytuje informácie, ktoré má k dispozícií dvoma spôsobmi:

  • zverejnením (žiadosť o zverejnenie informácie)
  • sprístupnením na základe žiadosti.

Postup pri uplatňovaní zákona o slobode informácií upravuje Pokyn riaditeľa školy.

Kde môžete žiadať o informácie?

Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín
Martina Rázusa 1
911 29 Trenčín

Osobne v pracovných dňoch v čase 8.00 – 15.00 hod.

E-mail: info@oa-tn.sk, do predmetu uveďte „Žiadost o sprístupnenie informácií“

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Marec 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
 
2

od 02.3.2023, 16:00 do 02.3.2023, 17:00

3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
 
13
14 15
 
16
INSIDE
Galéria M. A. Bazovského

od 16.3.2023, 0:00 do 20.5.2023, 0:00

   
17

od 17.3.2023 do 17.3.2023

od 17.3.2023 do 17.3.2023

INSIDE
Galéria M. A. Bazovského

od 16.3.2023, 0:00 do 20.5.2023, 0:00

 
18
INSIDE
Galéria M. A. Bazovského

od 16.3.2023, 0:00 do 20.5.2023, 0:00

 
19
INSIDE
Galéria M. A. Bazovského

od 16.3.2023, 0:00 do 20.5.2023, 0:00

   
20

od 20.3.2023 do 20.3.2023

INSIDE
Galéria M. A. Bazovského

od 16.3.2023, 0:00 do 20.5.2023, 0:00

   
21

od 21.3.2023 - NEKONÁ SA

od 21.3.2023 do 21.3.2023

INSIDE
Galéria M. A. Bazovského

od 16.3.2023, 0:00 do 20.5.2023, 0:00

   
22

od 22.3.2023 do 23.3.2023

INSIDE
Galéria M. A. Bazovského

od 16.3.2023, 0:00 do 20.5.2023, 0:00

   
23

od 22.3.2023 do 23.3.2023

od 23.3.2023, 16:00 do 23.3.2023, 17:00

INSIDE
Galéria M. A. Bazovského

od 16.3.2023, 0:00 do 20.5.2023, 0:00

   
24

od 24.3.2023 do 24.3.2023

INSIDE
Galéria M. A. Bazovského

od 16.3.2023, 0:00 do 20.5.2023, 0:00

 
25
INSIDE
Galéria M. A. Bazovského

od 16.3.2023, 0:00 do 20.5.2023, 0:00

 
26
INSIDE
Galéria M. A. Bazovského

od 16.3.2023, 0:00 do 20.5.2023, 0:00

 
27
INSIDE
Galéria M. A. Bazovského

od 16.3.2023, 0:00 do 20.5.2023, 0:00

   
28

od 28.3.2023 do 28.3.2023

INSIDE
Galéria M. A. Bazovského

od 16.3.2023, 0:00 do 20.5.2023, 0:00

 
29
INSIDE
Galéria M. A. Bazovského

od 16.3.2023, 0:00 do 20.5.2023, 0:00

 
30
INSIDE
Galéria M. A. Bazovského

od 16.3.2023, 0:00 do 20.5.2023, 0:00

   
31

od 31.3.2023 do 31.3.2023

INSIDE
Galéria M. A. Bazovského

od 16.3.2023, 0:00 do 20.5.2023, 0:00